Kona Coast Resort I & II

Kona Coast Resort I & II — Kailua - Kona, Big Island, Hawaii — Direct Exchange
ROOM SIZE/SEASONWeek NumbersMONTUEWEDTHUFRISATSUNWEEK
1 BEDROOM
PEAK 1, 5-17, 27-36, 40-41, 46-48, 51-52 1400 1400 1400 1850 2050 2050 1850 12000
HIGH 2-4, 18-26, 37-39, 42-45, 49-50 1250 1250 1250 1775 1850 1850 1775 11000
2 BEDROOM
PEAK 1, 5-17, 27-36, 40-41, 46-48, 51-52 2000 2000 2000 2600 2900 2900 2600 17000
HIGH 2-4, 18-26, 37-39, 42-45, 49-50 1850 1850 1850 2500 2725 2725 2500 16000
Read 14 times Last modified on Friday, 28 July 2017 20:33

Related items