Mountainside Lodge

Mountainside Lodge — Whistler, B.C. Canada — Direct Exchange
ROOM SIZE/SEASONWeek NumbersMONTUEWEDTHUFRISATSUNWEEK
STUDIO
PEAK 3-13, 51-52 700 700 700 1150 1300 1300 1150 7000
HIGH 14-17, 25-36 650 650 650 900 1125 1125 900 6000
MID 1-2, 37-39, 48-50 550 550 550 750 925 925 750 5000
LOW 12-18, 46-50 400 400 400 600 800 800 600 4000
STUDIO LOFT
PEAK 3-13, 51-52 700 700 700 1150 1300 1300 1150 7000
HIGH 14-17, 25-36 650 650 650 900 1125 1125 900 6000
MID 1-2, 37-39, 48-50 550 550 550 750 925 925 750 5000
LOW 12-18, 46-50 400 400 400 600 800 800 600 4000
Read 13 times Last modified on Friday, 28 July 2017 19:18

Related items